*422 / MỘNG XA VỜI

Yêu mến nhau mối tình vụng dại ,
Sống ơ thờ ngày tháng đợi mong .
Nặng ân tình vòng môi ân ái ,
Âu yếm thương trao ngập cõi lòng …

Suối tóc mềm mê hương tình ái ,
Lòng ngây ngất mơn trớn dạt dào .
Ôi nõn nà thơm mùi cỏ dại ,
Ngàn khơi lộng gió vượt lên cao .

Em cô đơn bóng rũ bên đường ,
Hồn lênh đênh bể ái yêu đương .
Thuyền tình chơi vơi cuồn cuộn sóng ,
Mãi trông chờ bến vắng ngàn phương .

Tình yêu ngang trái vạn niềm đau ,
Trời cao xui khiến khéo cơ cầu .
Xa mặt trông chờ từng giờ phút ,
Tàn canh ôm mộng giọt lệ sầu …

Thôi rồi người yêu đi biền biệt ,
Em về chốn cũ ngọn đèn chong .
Đọc lại dòng thư lời tha thiết ,
Còn gì nữa mà đợi chờ trông …

California USA Tháng 9 năm 1987