Bàng hoàng / TIN XỐC / Sao đành đoạn

Bàng hoàng

Được tin “gà mái” bỏ ra đi
Ẩn náu nơi nao chẳng thấy chi
Bạn cũ vườn thơ giờ vắng bóng
Gà Què văn bút biết làm gì?
Sá chi câu nói cho người giận
Còn lại tình thơ để khắc ghi
Bạn hữu thiết tha xin trở lại
Buồn vui chia sẻ lúc bình thi.
Nguyễn Cang (22/5/2017)
(Cảm nhận khi hay tin CGQ từ giã cuộc chơi)

TIN XỐC

Tin xốc vừa qua khiến rất buồn,
Gà què thông báo sẽ đi luôn.
Vườn nay vắng bóng không nghe gáy,
Thơ sẽ đi xa mất hứng nguồn.
Hữu Nghĩa đâu còn ai chọc phá,
Đông Thành nào kẻ hét reo tuông.
Nguyễn Cang sẽ thiếu vần thơ thẩn,
Hồ Nguyễn bơ vơ cạn ý nguồn.
HỒ NGUYỄN

Sao đành đoạn

Gà Què nỡ đoạn tuyệt anh em
Văn nghệ hài hòa Bóng mát êm
Có Nghĩa, Cang, Hồ, Thành gắn bó
Nỡ lòng quay gót bước ra thềm
Vườn thơ b trống điêu tàn quá
Cô giáo đi đâu rất khó tìm
Thơ viết tôi còn non nớt lắm
Nhờ ai gắn chữ cho tôi thêm
*Trần Đông Thành

Trở về >>> THƠ XƯỚNG HỌA * Thơ Nhiều Tác Giả * HOME

Đọc thêm >>> Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành   –
Thơ Nguyễn CangThơ Thầy Hồ NguyễnThơ Lê Hữu Nghĩa