TÌNH TRÁI ĐẮNG

Rượu tình không chuốc vậy mà say ,
Ngất ngưỡng theo ai suốt tháng ngày .
Thầm lặng yêu em từ dạo ấy ,
Tình đà dậy sóng cuối chân mây .

Phòng không vắng bóng mà sao nỡ ,
Người bỏ đi rồi anh với ai ?
Điêu đứng tình em như trái đắng ,
Đêm dài gối lạnh thấm chua cay !

Antioch , California Tháng 6 năm 1988