TIẾNG “EM!” YÊU DẤU

0b06d1faf9d8c3c154f5b5e2df02cd56.gif

Tôi muốn kêu lên một tiếng “em”,
Cho không gian thấm mướt êm đềm.
Cho trời đông rét vươn nồng ấm,
Cho nụ hoa hồng thắm mượt thêm.
Cho bão lãng xa không giận dữ,
Cho mưa đem đến hạt ru êm.
Ngồi buồn thoáng nhớ hương nồng đượm,
Tôi muốn kêu thêm một tiếng “em!”
HỒ NGUYỄN

 

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

*  HOME

Đọc thêm >>> Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s