TÌNH CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG

 

Tình yêu thắm thiết biếu cho không,
Vì bởi tim yêu thắm ngọt nồng.
Mắt biếc ẩn đầy tình thậm cảm,
Môi mềm chứa đậm nỗi chờ trông.
Gió hôn nàng cúc nào do dự,
Nắng vuốt hoa hồng chỉ thoảng không.
Tình đã trao em tình chân thật,
Tình yêu chân thật biếu cho không.
HỒ NGUYỄN

 

 

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

*     HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s