*702 / SAO ANH KHÔNG VỀ

Sao anh không về ve sầu khan cổ ,
Tháng hạ rồi nắng nỏ khô rang .
Phố cũ trông mong thắm đỏ hai hàng ,
Cây mít trước nhà nhìn ra chẳng thấy …?

Ngoài cổng vào bên rào hoa giấy ,
Tím sắc màu biết mấy rụng rơi .
Cơn dông lá đổ tơi bời ,
Tàn đêm đom đóm chập chời mái hiên .

Mấy năm liền triền miên biệt dáng ,
Tới khi nào , hình dạng anh đâu …?
Mẹ cha hôm sớm lo rầu ,
Đàn con nhỏ dại âu sầu vắng cha …!

Cây sau nhà rậm rà sây trái ,
Cứ mỗi lần chín hái vào đơm .
Nước mắt xuôi chảy tủi hờn ,
Em buồn ghê lắm trống trơn một mình …!

Trông làm sao bình minh sáng tỏ ,
Nghe đầu đường tiếng rõ anh kêu .?
Còn chi sung sướng hơn nhiều ,
Tình em sống lại mọi điều ước mơ …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 08 tháng 7 năm 2016