Ai đó ai thương

 

autum-river6

Vấn vương hồn gửi đến người

Bao nhiêu ấp ủ tình thương  nặng lòng

Đêm ngày vấn vấn trông trông

Trông cho giòng thủy mặt sông lớn đầy

Nhắn  cho liễu rũ Chương Đài

Tình tôi nguyệt khuyết vạn dày không phai

Ai treo trăng đó trong mây

Khi mờ khi ảo khi dày khi mơ

Lá vàng ủ rũ bao giờ

Hỏi gió gió rụng bao thời hết thu

Ngoài kia lạnh lẽo sương mù

Mưa lòng ràn rụa cho dù đắng cay

Hỏi người người ở đâu đây

Cho hồn tìm đến tan mây nhẹ lòng

Trần Đông Thành  

 

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s