MY LOVE FOR YOU / TÌNH ANH TRAO EM

waitingundertree

MY LOVE FOR YOU

The bit by bit and day by day
In such a special lovely way
Do not know why or how to say
But I shall try to… If I may

And thus I shall try to explain
That despite heavy pouring rain
In times of sorrow and of pain
My love for you was not in vain

When I was down and even sad
If I felt angry rather mad
If I was in tears feeling bad
My love for you I did not dread

I was insulted even mocked
My same own life I feel was blocked
The doubts that came and often knocked
My love for you was safely locked

Until the day you came to me
The love in me you did not see
Without you dear how could I be?
My love for you I could not free

And yet you know I still love you
A love that’s strong and oh so true
Wher’ver you go wher’ver to
My love for you will follow too

© Matthew Dusfim
Published on May 2009

Phỏng dịch : TÌNH ANH TRAO EM

Dần dần từng chút, ngày qua ngày,
Tha thiết yêu em tình đắm say,
Chẳng biết làm sao đây để nói,
Nhưng anh sẽ cố tỏ tình này…

Thế rồi anh gắng sức phân bày,
Mà tưởng như hồn mưa bão bay !
Chất ngất khổ sầu em chẳng biết,
Tình anh bao nỗi đắng và cay…

Mỗi khi gục ngã trong âu sầu,
Anh thấy giận mình và đớn đau,
Chỉ biết âm thầm lặng lẽ khóc,
Tình anh trao đã quá thâm sâu !

Mặc cho bị diễu và xâm phạm,
Vẫn đóng khung đời, yêu nín câm.
Không thể nghi ngờ thêm được nữa,
Chân tình khóa lại để yêu thầm !

Tới ngày nào đó đến bên anh,
Em nhận chẳng ra tình cảm anh…
Không có em, làm sao để sống?
Vì em đã giữ trọn hồn anh…

Em chưa biết được anh yêu em,
Đắm đuối đậm sâu như hóa điên,
Bất cứ nơi đâu em sẽ đến,
Tình câm này cũng mãi theo em !!!

Con Gà Què phỏng dịch
Mpt Dec 25, 2013

Source: http://www.familyfriendpoems.com/poem/my-love-for-you-5

Trở về  >>> TRANG THƠ PHỎNG DỊCH   *  Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s