*254 / TỰ TÌNH

Sáng nay nhận được mấy vần , ( Thơ anh  )
Thấy lòng phấn khởi , muôn phần nhớ thương …!
Trên đường lạc lối phố phường ,
SàiGòn rộng lớn đêm trường chơ vơ …!

Tình ai cảm mến trong mơ ,
Chiều hôm dưới bóng , trên bờ yêu đương …!
Sông Hương còn mãi vấn vương ,
Người đi chín đợi , mười thương mong chờ …!

              Mấy lời yêu mến để lại ngàn sau …
                SàiGòn 30 tháng 11 năm 2015

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME