TUYỆT VỜI

Trời mưa nhè nhẹ gió heo may ,
Thấp thoáng em về dưới bóng cây .
Lất phất bàng hoàng cơn gió thoảng ,
Vai gầy thấm ướt hạt mưa bay …

Vòng môi đỏ thắm qua hơi thở ,
Mấp máy miệng cười má đỏ hây .
Gác vắng dìu em lòng rộn rã ,
Chân lần từng bước dáng ngây thơ .