Già tánh hay bốc đồng

12038404_1019341224777596_950438889218099658_nÔng đi trước bà đi sau
Hai vợ chồng lao xao gấu ó
Chỉ chỏ bước sau cây tó
Ông mắng “Bà đi trước bỏ tôi sao”
Quay qua bà nhổ phún trầu
“Ông nầy đường chớ phải cầu mà chậm”
Chồng già mặt nóng hầm hầm
“Bà không thấy tôi run rẩy hay sao”
“Tôi già đi chậm thế nào”
“Bà cũng phải chờ chồng bà chút chớ”
“Có đâu không đợi không chờ”
“Đi bà phải để tôi thở đã chứ!”
“Có đâu bà ngựa nước rút!”
Vợ già mếu máo sụt sùi
“Sáu mươi năm trước mùi mẫn dễ nghe”
“Bây giờ quàng xiên the thé”
“Không thương thì chớ lời nghe mất lòng”
Ông nghe cũng thể cùng không
“Con kia lớn tiếng mắng chồng đó hả”
“Tao cho một gậy chết bà mầy luôn”
Bà như đồng bóng nhập hồn
Hai chân lảo đảo bỏ chồng bước đi
Ông ngồi ông khóc hi hi
Thắm mệt ngoẹo ngủ tí ti bò về
Chiều nay ăn đỡ cơm ê!
Quảy xách đi chợ bà về xách không
Ông Táo lạnh lẽo nản lòng
“Tụi này già cả vợ chồng nữa đâu”
Thế cục là cuộc biển dâu
“Thằng”ngồi một chỗ “Con” ngồi một nơi!

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s