*89 / NỠ PHỤ TÌNH ĐÀNH CHI GIÃ BIỆT . . .

   ( Hoạ theo bài thơ " Không Thuộc Về Nhau "
            của Nữ Thi Sĩ Vũ Thắm )

Nỡ đành chi thầm thì chua chát ,
Để cho em tan nát cõi lòng …!
Chuyện tình vấp phải long đong ,
Nào đâu mơ mộng cầu mong được gì …?

Em yêu anh tình si khờ dại ,
Nhớ thương chàng khắc khoải bi ai !
Tàn canh thức trắng đêm dài ,
Sao người ác thế chẳng hoài chi nhau …?

Tủi cho em bước đầu cách trở ,
Phụ nghĩa tình than thở chia ly .
Thì thôi giã biệt kinh kỳ ,
Âm thầm nhỏ lệ bởi vì yêu thương .

Em không trách tình trường dâu bể ,
Duyên phận mình không thể thành đôi .
Khi yêu nên sự tại trời ,
Buồn riêng một cõi nghẹn lời khổ đau …!

Giờ này đây âu sầu cách lối ,
Chẳng bao giờ đổ lỗi cho ai .?
Anh đi theo bóng hình hài ,
Đẹp cùng duyên mới mộng đời Uyên Ương …

Antioch , California Ngày 05 tháng 12 năm 2016