Tại sao ta phải học trò

Image result for hoc sinh truoc 75 images

Chuông reo trường học tan giờ
Đứa về An Thạnh đứa thời Cầu Ngang
Có đứa xuống Búng lang thang
Uống ly đậu đỏ đứa than quên tiền
Mỗi ngày tám tiếng triền miên
Học văn học toán đảo điên não đầu
Ngoại ngữ phân tích từng câu
Tiếng Anh tiếng Pháp phức tạp làm sao
Sáng trưa chưa hột cơm nào
Anh nào anh nấy ruột cào đói nheo
Ở xa đi học về nhà
Lục cơm canh nguội hơn là không ăn
Ở nhà bắt tôm bắt cá
Thảnh thơi cuộc đời rảnh rỗi ngồi chơi
Học chi cho khổ này trời
Không học cha đánh củi đòn mẹ quơ
Mẹ nói “Con hãy còn thơ”
“Con ơi! Đi học sau nhờ tấm thân”

Trần Đông Thành

 

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s