*119 / CHIA TAY

Giã biệt chia tay nào bịn rịn ,
Kẻ ở người đi mắt dâng trào …!
Não nuột lòng ai đành gói kín ,
Chuyện tình luyến ái hẹn mai sau …

Ra đi vô định biết về đâu ,
Thuở nọ chung nhau chụm mái đầu .
Đường làng vắng tanh chùn chân bước ,
Xa cách thôi rồi giọt mưa ngâu !

Nụ hôn cuối cùng mình cách biệt ,
Chuyện cũ ngàn năm giấc mộng tàn .
Nấn ná chi thêm lòng dẫy chết ,
Tuôn rơi dòng lệ sầu mênh mang .!

Ngày tháng lui dần về quá khứ ,
Lạnh lùng xao xác bóng hình ai ?
Trông ngóng mưa rơi chiều lữ thứ ,
Hồn ta bay bổng giấc mơ hoài …

Antioch,California ngày 11 tháng 5 năm 1987