CÔNG TY FORMOSA NHẬN TỘI TRONG THƯ GỬI ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

 

Hình ảnh và tóm lược bài viết từ FaceBook  Việt Tân

 

Lá thư dưới đây do Chân Trời Mới Media nhận được từ một nguồn muốn được giữ kín.

Một bản sao của một lá thư do công ty Formosa gửi ông Nguyễn Xuân Phúc ngày 18/6 vừa xuất hiện trước công chúng.

Formosa đã nhận tội và khẳng định họ gây ra tai họa tại vùng biển Vũng Áng. Tuy nhiên, lý do họ đưa ra là đổ thừa nguyên nhân chính hủy hoại môi trường nước biển miền Trung và gây ra cá chết là do có một số ngày bị mất điện vào thời gian đầu tháng 4 năm 2016 . Trong thời gian đó, hệ thống quản lý của Formosa không kiểm soát được chất lượng nước thải .

Nếu lá thư có thật, một là Formosa đã quá non nớt trong việc kinh doanh và đã nhận tội trên giấy trắng mực đen một cách tự nguyện. Nhưng kinh nghiệm trên thế giới của Formosa cho thấy họ đã vi phạm nhiều lần và không chân thiện đến thế.

Hai là nhà nước VN đang dọn đường dư luận trước ngày công bố nguyên nhân cá chết. Rất có thể những bộ phận trách nhiệm đã thỏa thuận với công ty Formosa là Formosa nhận hết lỗi đế tránh bị dư luận vạch trần các sai trái của nhà nước trong sự việc, ví dụ như tham nhũng. Và không chừng ngược lại, Formosa sẽ được những lợi ích khác từ nhà nước. Tình huống này xác suất cao.

Dù tình huống nào, người dân Việt Nam có quyền biết rõ sự thật. Không những thế, phải có những biện pháp như truy cứu thủ phạm Formosa và đồng lõa ra tòa, đòi hỏi đóng cửa, bồi thường và trách nhiêm làm sạch biển Việt Nam.

Source : https://www.facebook.com/viettan/photos/pcb.10155153988285620/10155153969595620/?type=3&theater

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s