EM BÊN DÒNG SUỐI ĐẸP

 

unnamedhx

Dòng suối long lanh tạt đá gành,
Quanh vùng nhung thắm một màu xanh.
Nhởn nhơ nước biếc vòng thân ngọc,
Trọn oắm hang sâu cuộn dốc chành.
Mắt thắm em nhìn duyên liếc thẹn,
Tim say anh ngắm thẩn nhìn quanh.
Đồi xanh suối trắng vờn thân gái,
Khiến kẻ tình si thắt thẻo mành.
HỒ NGUYỄN (05-11-16)

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

  *  HOME

Đọc thêm >>> Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s