*469 / CHỮ YÊU

Hôm qua mưa gió rụng tơi bời ,
Hàng ngàn lá thắm ở khắp nơi .
Đè lên từng lớp nghe rạo rạc ,
Cành cây xơ xác dưới bầu trời .

Mùa thu u lạnh gió heo may ,
Lòng em man mác phủ rơi đầy .
Buồn nhìn cành trơ không lá đổ ,
Tình người con gái mộng ai hay ?

Biết anh yêu em từ dạo ấy ,
Nhưng rồi chữ ái bập bềnh trôi .
Giữa trần đời bao nhiêu cạm bẩy ,
Biết ai chẳng biết tỏ tình ơi !

Khất lại cho em về hỏi mẹ ,
Thử lại lòng mình biết yêu chưa ?
Lỡ không mai mốt tình đã hé ,
Hối sao cho kịp để anh vừa ?

Tuổi trẻ ngây thơ mộng mơ nhiều ,
Thích nói làm sao đến chữ yêu .
Đêm nằm bay quanh toàn hoa bướm ,
Thơ thẩn trông ai những buổi chiều …!

Nếu sợ riêng mình còn gian dối ,
Xin về nghĩ lại mộng đang yêu .
Khi đã trao rồi không thay đổi ,
Mẹ em thầm bảo có bấy nhiêu …

Antioch,California tháng 11 năm 2004