Vẫn thầm gọi…

 
Thu xám lá thêu vàng
Seine mù trắng khăn tang
Trompette trối trăn hờn
Ru hồn Saxophone
 
Đợi em mùa lá đổ
Là chỉ để buồn thêm
Paris nghìn cách trở
Vẫn thầm gọi tên em
 
Muốn vết xe lãng tử
Hằn lên dấu chân nhòa
Muốn đường xưa lối cũ
Còn riêng mời đôi ta
 
Muốn ước mơ cứ mãi
Tròn nguyên nỗi tự hào
Muốn cười lên ngạo nghễ
Nhìn  nhau ngầm thương đau
 
Tim chưa đi hết máu
Tình thắm vẫn chưa phai
Nhớ nhiều đêm ướt áo
Vì sương mà không hay
Lê Tấn Lộc  
(Trại tù «cải tạo» Long Giao, tháng 1/1977)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s