*506 /  MƯỜI NĂM LY BIỆT

Mười năm ly biệt có buồn đau ,
Sông trôi ra biển sóng bạc đầu .
Hè tan lẻ bạn Uyên Ương gáy ,
Rát cổ than dài hận đêm thâu .!

Duyên tình cách trở khéo cơ cầu ,
Người đi kẻ ở xót xa đau !
Đêm nằm trằn trọc quờ tay lạnh ,
Nhất nhật bất kiến tam thu sầu !

Biệt ly rồi than thở còn đâu ,
Trăm năm hồ dễ đã nhiệm mầu .?
Bến nọ bờ kia mây bay mãi ,
Sông cạn hồ sâu cuộc bể dâu .

Người đi nức nỡ hẹn mai sau ,
Ấp ủ thương đau có dãi dầu .?
Anh hỡi chăng ai niềm chung thủy ,
Tình ta mãi mãi được dài lâu …?

Nhớ xưa thức trắng suốt đêm thâu ,
Trong đục nào hay nước qua cầu .?
Đôi ngã trôi về chung một hướng  ,
Đến mùa hoa nở tỏa hương bay …

California ,USA Tháng 8 năm 1988