*582 / VÒNG YÊU THƯƠNG DẪN ĐƯỜNG SÁM HỐI . . .

 

Vì tình đất nước ,
Bạc phước cam tâm .
Người người hạnh phúc quây quần ,
Tự do phát triển tinh thần Quốc Gia .

Bôn ba lữ thứ ,
Lệ ứ thấm nhoà .
Cùng chung xây dựng quê cha ,
Ba miền hùng mạnh mọi nhà vươn lên .

Vững bền dân trí ,
Quyết chí đấu tranh .
Cùng nhau nòi giống đồng hành ,
Đứng lên đòi hỏi an lành nhân gian .

Bạo tàn một thuở ,
Cản trở nhân tình .
Chìm trong bối cảnh điêu linh ,
Cơ đồ tan nát gập ghềnh Giang Sơn .

Giận hờn gạt bỏ ,
Bày tỏ yêu thương .
Dù ai lỡ bước lầm đường ,
Vòng tay hỷ xã bốn phương tụ về .

Não nề tức tối ,
Vạn lỗi suy ra .
Chẳng qua vận nước khổ nhà ,
Từ bi dẫn lối buông tha hận thù .

Vi vu gió thoảng ,
Trí đoản đa bần .
Có gây tội lỗi muôn phần ,
Quay lưng sám hối đến gần vị tha …!

Sanjose , California Ngày 10 tháng 7 năm 2017