*640 /  SẦU THƯƠNG GIỌT LỆ HAI HÀNG, NGƯỜI ƠI VĨNH BIỆT DẶM ĐÀNG CHIA LY . . .! . . .!

Miên man giữa trời thu lạnh gió ,
Thấy mơ hồ trăng tỏ đầu non .
Róc rách con suối dập dồn ,
Chơ vơ ghềnh đá xoi mòn dấu đi .

Cảnh rừng núi râm ri trùng điệp ,
Chim lạc đàn cách biệt kêu than !
Vi vu trên chốn mây ngàn ,
Chiều đêm u tịch dưới hàng thông reo .

Căn gác nhỏ đèo heo xóm vắng ,
Mấy mái nhà chìm lắng ngoài thôn .
Tiếng kinh cầu nguyện bên cồn ,
Ù … ù …chuông động cõi hồn chơi vơi …

Em đau xót nửa đời đứt gánh ,
Ai mãn lòng sóng sánh Uyên Ương .
Khổ thay theo nỗi đoạn trường ,
Dập dìu duyên mới , yêu thương bội thề .!

Đêm cô lẻ bốn bề heo hút ,
Tháng ngày dài mưa trút hắt heo .
Buồn riêng số phận ngặt nghèo ,
Gặp người bất nghĩa , cheo leo một mình .

Này chàng hỡi chuyện tình tha thiết ,
Bao năm trời chỉ biết cho nhau .
Trách ai xui khiến cơ cầu ,
Đành chi ruồng rẫy bỏ câu ước nguyền …

Thật đớn đau thuyền quyên chốn cũ ,
Nơi đã từng ấp ủ cưu mang .
Sầu thương giọt lệ hai hàng ,
Người ơi vĩnh biệt dặm đàng chia ly …!…!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 03 tháng 10 năm 2017
Sent from my iPad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s