LOẠN HẦU

 

17796827_1658979000797962_2399791703309208575_n17634469_105761949968766_6500340727503525403_n

 

 

 

 

 

 

 

Đang đêm pháo nổ vang như sấm,
Chợt tỉnh cơn mê, vẫn bẽ bàng :
Gì như lũ khỉ đang say đắm
Múa nhảy mê điên “khúc khải hoàn”?

Một, hai, ba, bốn…toàn độc khỉ
Nện gót quân hành vểnh mặt cao.
Hịch truyền: «Hỡi giống người thô bỉ !
Cả nước ngày nay thuộc chúng tao ».

Sĩ phú, xa phu chung một cũi,
Văn nhân, đồ tể xếp cùng đôi,
Y trang: đồng phục dành cho hủi,
Mõm vổ, răng nhe, tộc lọ nồi.

Thôn ngôn, dăm chú “hầu nhập tịch”*
Khọt khẹt ta đây cũng hệ Tề !
Địa cầu trăm họ mang xiềng xích,
Chính khách* lăm le trích máu thề…

Hầu vương “vượn” miện uy nghi lắm,
“Tề” thống nêu cao, “khỉ” phách cao:
Ba quân phủ phục nghe lời trẫm:
“Ra sức thi đua dệt mộng “hầu”!

Địa dân trộm liếc TỀ THIÊN TỬ
Trợn mắt, phùng mang nhát thứ dân,
Cau mày phán xuống: «Loài nhân dữ!
Hỏa ngục chờ bây, lũ thất thân!»

“Ba mươi”*, chính khách* như cầy sấy,
Địa huyết còn mang, đứng chết trân !
Non cao, bể thẳm không đường chạy,
Tự sát: ươn hèn, sống: bất nhân…

Quân-công-cán-chính đều “đăng ký”,
Tủi nhục đành cam, tức cũng câm.
Không cưỡng, không bàn, không cãi lý,
Thức nhiều đôi mắt đã quầng thâm…

Sàigòn, ngày 30 tháng 4 năm 1975**
Lê tấn Lộc

Ghi chú: 1/* cách mạng 30; thành phần thứ ba.
2/ **Ghi lại theo trí nhớ để kỷ niệm lần bị nhốt conex khi tác giả bị ăng-ten tố cáo đã «truyền khẩu bài thơ bôi bác cách mạng»!
(Xứ Tuyết, 30.4.2008 -LTL-)

Trở về >>> Thơ GS Lê Tấn Lộc

Trang của GS Tiến Sĩ Lê Tấn Lộc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s