6 / TÀN HƠI HOANG DẠI TỘT CÙNG MÂY MƯA

Mong người về đìu hiu xóm vắng ,
Em trông chờ ác lặng đầu thôn .
Lao xao tiếng gió thổi dồn ,
Trời đêm lắng xuống trên cồn quạ kêu .

Sau cơm chiều ngồi khêu bếp lửa ,
Ở bên nàng ngay giữa đống rơm .
Dạt dào lan tỏa hương thơm ,
Bốc mùi con gái như cơm chín dần …!

Bóc yếm đào phơi trần da thịt ,
Mặt đỏ rần tha thiết run run …!
Nghe như thúc giục bập bùng ,
Ôi thôi trắng toát , như vung no đầy …!

Nhìn hây hây lạc bầy tiền sử ,
Mấy ngàn năm nam nữ tung tăng .
Yêu thương nắn nót chung nằm ,
Dồn lên choáng váng cúi dằn âm giao …!

Em say sưa ào ào thác đổ ,
Anh băng rừng đến chỗ cấm cung .
Dây dưa chiếm cứ nằm vùng ,
Tàn hơi hoang dại tột cùng mây mưa …!

Trống điểm canh trăng vừa khuất núi ,
Môi thì thào tiếp nối đi anh .
Bao nhiêu quý mến để dành ,
Thương cho tất cả ân tình em trao …!

Antioch , California Ngày 05 tháng 8 năm 2016