VE SẦU

Rộn ràng hè về vang tiếng kêu ,
Về sầu mong nhớ bóng người yêu !
Thương mình bạc phước ai đành bỏ ,
Oán hận tình đời mối thương đau …

Bão nổi đời em đang cuộn sóng ,
Hồn anh lạnh giá giữa đêm thâu…
Mùa hè đỏ ối màu hoa phượng ,
Chan chứa lòng đau dưới vực sâu .!