RỒI RA…

Mộng phù sinh

Phù sinh miệng chén kiến bò quanh

Tiếng sáo gọi hè há ở tranh

Mây trắng thu vàng quên núi biếc

Trăng vàng hạ đỏ phủ đồi xanh

Bao phen bến cũ người qua vội

Mấy độ mưa nguồn nước chảy nhanh

Thắp nến mù lòa đêm bất tận

Kết trang thiên cổ mãi không thành.

 

RỒI RA…

Quanh quẩn đường đời lối quẩn quanh

Tranh đua khổ ải chuyện đua tranh

Bạc đầu nửa mái… lo đầu bạc

Xanh tóc một thời… tiếc tóc xanh

Vội sống bôn ba người sống vội

Nhanh đi hối hả kẻ đi nhanh

Lẽ ra sớm ngộ nhìn ra lẽ

Thành để mà chi chỉ để thành…

Hồng Hà