*474 / THÁNG NGÀY TRÔI

Tháng ngày qua thời gian chìm lắng ,
Bước chân đi biệt vắng đổ lệ sầu !
Nơi xa xăm cách trở chốn ngàn dâu ,
Chẳng biết về đâu  dãi dầu sương nắng …

Gió đông sang vi vu mưa lành lạnh ,
Tiếng chim buồn tha thiết tận ngàn phương !
Biển rộng bao la ngăn lối đôi đường ,
Nổi trôi dặm trường còn chi định hướng ?

Đâu là quê hương gia đình vất vưỡng ,
Cùng đàn con vọng tưởng thơ ngây !
Anh ước mơ một giấc ngủ thật đầy.
Của đêm dài bao ngày thương nhớ …!

Vạn dặm sơn hà nhìn lên than thở ,
Chỉ biết xa rồi mộng vỡ đơn côi !
Có buồn không em ở phía chân trời ,
Lang bạt khắp nơi muôn đời tận khổ …!

Anh quặn đau mỗi lần nhắc nhở ,
Đến tên em chết dở cõi lòng …
Hết trơn rồi ngoài mộng ước cầu mong ,
Ai vỗ về em đêm chong hờn dỗi …?

Còn đâu dại khờ vòng tay bối rối ,
Thỏ thẻ trao yêu tay gối tâm đầu ?
Nặng tâm hồn vạn nỗi chung nhau ,
Không có em nhỏ lệ rầu khô héo ..!

Mặc cho đường dài bao trùm vạn nẻo ,
Thiếu bóng người thắt thẻo gọi thầm tên .
Ở ngoài kia mưa trút gió rền ,
Tan tác hồn đau bao niềm chua xót …!

Dù có ngàn năm lòng anh đã trót ,
Mãi đợi chờ gom góp tình chung .
Ai phụ chăng ai chuốc hận não nùng ,
Định luật trả vay vẫy vùng ai oán …!

Tám năm trời xa em biền biệt …
California USA Tháng 4 năm 1987
Ghi lại tháng 6 năm 2015