*517 / QUÊ HƯƠNG TÔI SUY ĐỒI GIẶC CỘNG

Qua năm năm lầm than đất nước , ( Từ 30/4/1975-15/3/1980 )
Kể từ ngày bạc phước muôn dân .    ( Ngày 30/4/1975 )
Gian lao thảm cảnh cùng bần ,
Sống trong kềm kẹp ngu đần tác oai !

Dãy Giang San Cà Mâu Bến Hải ,
Chúng tầm thù bức hại dân Nam .
Bắc phương hai triệu sẵn sàng ,
Phân chia trên dưới tỉnh làng ấp thôn .

Được vào đây mê hồn sung sướng ,
Có quyền hành ngồi hưởng giàu sang .
Y tờ chẳng biết làm tàn ,
Bổ Túc Văn Hoá sắp hàng học đêm !

Tội tình chưa khát thèm đủ thứ ,
Ắt chưa từng thành thử tham lam ?
Người ta tốt bụng chẳng màng ,
Cũng thôi cho chúng chuyền mang ra nhà …

Đói lâu ngày thành hoa con mắt ,
Tới nơi nào giành giật láo liên .
Ti vi tủ lạnh khắp miền ,
Đồ dùng chất đống đủ điều tiện nghi .

Tủi thân mình buồn chi cọng đảng ,
Chúng đọa đày hàng vạn sinh linh .
Chìm trong khói lửa chiến chinh ,
Vào Nam chém giết dân tình banh thây !

May mắn thay thằng Tây phản bội ,
Để Miền Nam bộ đội lan tràn .
Thảm thương tình thế nguy nan ,
Bắc vô bóc lột ngổn ngang điêu tàn …!

Lỡ cưu mang phải làm cho chúng ,
Trên rừng về lúng túng tiếp thu .
Học hành không có gật gù ,
Làm sao huy động dự trù phân công ?

Ở Miền Nam hạ tầng cơ sở ,
Đã điều hành từ thuở năm tư . ( 1954 )
Chẳng qua dốt quá rối bù ,
Ngụy dân chỉ dạy mắt mù vâng ,vâng …?…!

Va chạm lâu ngu đần lộ diện ,
Bảy cọng hai cũng tiếng làm thầy (@)
Đầu óc hạn hẹp chúng bây ,
Chỉ tài ăn cướp đọa đày hiền lương ?

Bọn cầm quyền một đường sắc máu ,
Nhục họ hàng con cháu bưng bô !
Yêu thương không có, tội đồ ,
Buôn dân bán nước cơ hồ tiêu tan ?

Bước ra đi dặm đàng nguy biến ,
Thoát ngục tù cọng phiến răn đe.
Thi đua trên đấm dưới đè ,
Tự do tước đoạt một bè hoang dâm .

Bốn hai năm âm thầm đau đớn ,
Lũ tham tàn đú đởn cập kề .
Chồng chung vợ chạ lê thê ,
Cha con đấu đá canh me tiếm quyền ?

Đã đến lúc mọi miền ngao ngán ,
Bắc chí Nam lũng đoạn Quốc Gia .
Chia nhau nội ngoại trẻ già ,
Làm quan đục khoét xây nhà nguy nga !

Từ Tô Lâm xây qua Trọng lú ,
Trần Đại Quang một lũ Kim Ngân .
Xuân Fuck cà niểng óc đần ,
Để rồi Kim Tiến đánh vần ê a …

Đảng của ta tài ba tiến sĩ ,
Nhưng thật ra cốt khỉ không bằng .?
Tranh nhau nói thuội nằm lòng ,
Trên hô dưới ứng a tòng tham ô .

Công An Bộ Đội Côn Đồ ,
Ba phe một nhóm họa đồ nát tan !
Giành đất giết chết xóm làng ,
Đứa nào hó hé nguy nan cuộc đời …

Oán ân luân chuyển vận trời ,
Làm gì tồn tại để rồi trả vay ?
Nhà cao cửa lớn của đầy ,
Tiền vô cướp giật đến ngày khóc than …

(@) Bảy cọng hai : nghĩa là học xong lớp 7 học thêm
2 năm giữ trẻ rồi ra làm thầy ngoài Bắc .

Long Beach California Ngày 03 tháng 5 năm 2017
Vacation days .