Tào …Tập Cẩm Bình

 

Đọc truyện Tàu thì biết Tào A Man
Một gian hùng nghịch tặc đoạt ngai vàng
Trả ơn người cắt đầu dao cứa cổ
Miểng đạt thành chí nguyện thế là thôi
Với bá tánh nói miệng giọng đãi bôi
Người như vậy xú danh ô mã thượng
Đó là chuyện ngàn ngày trăm năm trước
Mà bây giờ có nữa Tào A Man
Tập Cẩm Bình tưng bừng quậy các nước
Kéo lưởi bò máu nhuộm đỏ Biển Đông
Là của người muốn lấy làm của ta
Tàu ngày trước nghich thần Tào A Man
Tàu bây giờ nghich tử Tập Cẩm Bình
Dẫu Bình hay A Man cũng là nó
Xưa hoặc nay Man, Bình đều một tội
Là đầu trộm đuôi cướp con cháu Tào!

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s