Những Người Em Không Đợi

108[1]
Thủa ấy bên kia một đại dương
Tuổi xanh vừa chớm biết yêu thương
Đường hoa rộn rã đầy tâm ý
Mắt biếc long lanh ngợp sắc hương
Tà áo nghiêng bay chiều gió lộng
Tóc mây giăng mắc dạ tơ vương
Những người em nhỏ bao năm trước
Giờ biết về đâu vạn nẻo đường
CCR

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s