TÌNH ĐỜI DỐI TRÁ

Quán trọ chiều hôm đang ngái ngủ ,
Nghiêng mình ngẫm nghĩ đời bôn ba .
Sông núi trời cao sương bao phủ ,
Phiêu bạt hôm nay thật cũng là …

Lừng lững trông ra vùng non ải ,
Bóng trăng vành vạnh chiếu mơ màng .
Vẳng nghe khóc vang niềm tê tái ,
Thương thay phận số gặp phũ phàng ..!

Vì đâu lạc lối sống lang bang ,
Phụ người bạc bẽo hận tình chàng !
Hành hạ thân em làm điêu đứng ,
Chẳng thèm ngó lại cảnh lầm than …!

Mẹ cha xa lìa khi tấm bé ,
Ngon ngọt xuôi tai chuốc bẽ bàng .
Tay đà nhúng chàm không sao thể ,
Âm thầm giọt lệ nỗi trái ngang …!

Hoa tàn nhuỵ héo bởi chia phôi ,
Bướm chán ong chê cũng một thời .
Lầm đường dấn thân vào gió bụi ,
Mua hương bán phấn để làng chơi …!

Oan nghiệt trời ban kiếp má đào ,
Đau lòng thân gái tội biết bao .!
Ai cũng có tâm hồn tha thiết ,
Ôm ấp da diết mộng dâng trào …

Sao nỡ lòng nào đem dối trá ,
Cam tâm rũ áo không lời chào ?
Lênh đênh con thuyền trôi khắp ngã ,
Hang cùng ngõ vắng sống lao đao …!

Antioch , California Ngày 08 tháng 02 năm 2006