*625 / KHỔ CHI ƠI THAM TÀN CHÚNG NÓ , SỐNG KIẾP ĐỜI LÀM CHÓ CHU CHOA . . .

 

Cả cuộc chiến tương tàn khổ lụy ,
Chốn biên thùy cổ suý dã man .
Ôi thôi sách lược bạo tàn ,
” Chẳng nên bỏ sót , giết càng không sao …?…?…? ”

Thật vênh váo khơi mào cuộc chiến ,
Nghe thằng tàu xui khiến vào Nam .
Thanh niên chết thảm máu tràn ,
Trên đường lặn lội cơ hàn khổ chưa !

Ngang nhiên vẫn , không chừa tật xấu ,
Nó bảo rằng chiến đấu vì dân …?
Cung cách nhồi sọ cùng bần ,
Trên dưới răm rắp khổ thân suy tàn …

Người Miền Bắc lầm than quá đổi ,
Kể từ ngày tiếm nối Quốc Gia .
Phân chia hai mối Sơn Hà ,
Miền Nam hạnh phúc chan hoà ấm no .

Dân đâu biết , thập thò không dám ,
Bọn dẫn đường cố rán vong nô !
Suy tôn ảo mộng cuồng hồ ,
Học hành chẳng có hồ đồ tác oai …

Lâu la lũ , loai choai hắc ám ,
Cướp giống nòi nhũng lạm tham ô .
Lưu danh sách sử tội đồ ,
Hành hung chém giết vét vơ chất đầy .

Lòng tham lủng đáy rõ bày ,
Lầu đài tiền của cướp ngày Dân Nam .
Trong tay súng đạn hung tàn ,
Nào ai chống đối , kêu oan thấu trời …

Bốn hai năm rối bời lãnh thổ ,
Tụi cầm quyền củng cố phát huy .
Tranh nhau bốn triệu thằng lì ,
Chia phần chiếm chỗ một bè chó ngao .

Cảnh trần gian biết bao đau khổ ,
Chúng đách cần , biến cố gây nên .
Trăm phương bóp chết kẻ hiền ,
Đem về thuốc giả chính quyền hại dân .

Bởi trọng nô lần khân bám víu ,
Nhục quá trời khôn vặt nhuốc nhơ .
Dân coi như chó chực hờ ,
Cứt trôi vô miệng ởm ờ thơm ngon …

Quân Fuck niểng cúi lòn dưới háng ,
Tập cận bình cáng náng hai chân .
Hôi xon choáng váng mặt đần ,
Trời ơi thúi quá tủi thân nô tì …

Đĩ kim ngân còn chi rục rịch ,
Chờ sẵn sàng phục dịch mấy anh .
Đêm hôm thức trắng bên mành ,
Rên la ư hứ luân canh dập dồn …

Chàng tô lâm chồn lùi gãi háng ,
Của mấy bà biếng nhác , xâm xoi …
Để lâu ung thối sinh dòi ,
Chịu sao cho thấu miệng cười thế gian .

Khổ chi ơi tham tàn chúng nó ,
Sống kiếp đời làm chó chu choa .!
Mang danh tướng tá cọng nhà ,
Lòn trôn thờ giặc tổ cha bọn hèn …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 31 tháng 8 năm 2017