*541 / TRỞ VỀ ĐÂY

 

Mai mốt đây thăm miền quê cũ ,
Lũ ăn mày làm chủ quốc gia .?
Trước kia một dãi Sơn Hà ,
Nghe đâu bán sạch nước nhà mất tên ?

Nhớ năm xưa đêm rền đạn pháo ,
Bọn nằm vùng lục lạo thôn quê .
Đem dân chôn sống não nề ,
Đốt nhà lùng gái đưa về rừng hoang …

Kiếp cọng quân chàng ràng bóng tối ,
Vô lương tri nong nỗi tung hoành .
Chuyên nghề chém giết gian manh.
Óc heo nhồi sọ dỗ dành bưng bô …

Cả Miền Nam cơ đồ xửng vửng ,
Mất đi rồi quần chúng tang thương !
Nơi nơi biến động chiến trường ,
Cọng quân bắn chết dân thường trôi sông .

Giờ này đây đồng không thiếu lúa ,
Công an quyền vây bủa khắp nơi .
Giang san bán hết đi rồi ,
Cho quân tàu cọng đất trời Formosa .

Môi trường nhiễm độc lây la ,
Toàn vùng duyên hải hằng hà cá trôi .
Dân sinh đói khổ kêu trời ,
Lấy gì mưu sống biển khơi thối sình .

Trọng nô ơi hồn linh quả báo ,
Đã đến ngày hạn đáo chúng bây .
Cong lưng cúi lạy quan thầy ,
Nó coi như chó một bầy súc sinh …

Antioch,California Ngày 28 tháng 5 năm 2017