KỶ NIỆM MÃI CÒN & Bài cảm tác : Giọt mưa bên thềm

a6-large

KỶ NIỆM MÃI CÒN
Lâu quá không về thăm chốn xưa,
Bình Dương vườn thắm nắng sang mùa.
Bóng ai loáng thoáng in dòng nước,
Dáng dấp người xưa dạo xóm trưa.
Hình ảnh vườn chôm in kỷ niệm,
Hương thơm muối bưởi vẫn như vừa.
Năm mươi năm chất chồng thêm tuổi,
Kỷ niệm êm đềm thoáng bóng đưa.
HỒ NGUYỄN (08-8-17)

muaBài cảm tác : Giọt mưa bên thềm
Mưa rơi tí tách rải bên thềm
Như dội trong tim mảnh vỡ đêm
Vòng trắng tan tành theo bọt nước
Máu đen nghèn nghẹn đọng im lìm
Ngoài kia lả tả hoa lá rụng

Cuối bãi là đà mòn mỏi tim
Lảng vảng giòng mưa sông uốn khúc
Cõi lòng thấm lạnh giọt mưa đêm
*Trần Đông Thành
Đọc thêm > Thơ Trần Đông Thành 

Trở về >>>Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2   *  Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1

Thơ Thầy Hồ Nguyễn * HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s