*600 / TỤI BÂY ƠI TÀN ĐỜI CỘNG SẢN , DÂN CĂM THÙ CỨU VÃN ĐƯỢC KHÔNG …?…!

 

Vì sao bởi chân trời vạn lối ,
Nơi phương này bao nỗi chua cay …
Càng khôn một túi chẳng đầy ,
Cột vòng cơm áo dạn dày xác thân …

Quê hương mất , đành câm miệng hến ,
Lạc xứ người ý kiến tự do .
Trầm luân gánh nặng con đò ,
Bảy chìm ba nổi gặp trò đảo điên .

Bọn dã tâm chính quyền trơ tráo ,
Bắt dân lành bát nháo Quốc Gia .
Đúng nòi vô học làm cha ,
Tay mang súng đạn chu choa dân đày …!

Kẻ yêu nước còng tay cấm cố ,
Lũ tội đồ hí hố bưng bô …!
Lòn trôn đội háng , cọng hồ ,
Tìm cách bán nước cơ đồ nát tan .

Nợ sơn hà vô vàn tủi hổ ,
Chịu lưu đày ở chỗ xa lơ .
Nhìn ra biển Thái ngái bờ ,
Trông về quê mẹ mắt mờ quặn đau …!

Tụi lau hau ùa nhau phá rối ,
Hà hiếp người tiếp nối hành dân …
Chăn trâu luật pháp bất cần ,
Bày ra nhiều chuyện ngu đần vô lương .

Lùng bắt con nít tứ phương ,
Mổ cắt nội tạng tang thương lệ trào …!
Đầu làng cuối xóm lao nhao ,
Khắp nơi phố thị đồng bào ngán ngao .

Trọng mi ơi biết bao dân khổ ,
Không động lòng máu đổ thịt rơi .?
Trẻ thơ xác chết lìa đời ,
Mầy không mở miệng một lời thương tâm !…?

Tổ cha bây dân vằm cả đám ,
Đã đến ngày nạp mạng chó săn .
Quang , lâm , ngân đĩ fuck dần ,
Hoang dâm trụy lạc nói gần mần xa …

Thôn , Ấp , Xã , Huyện , Tỉnh , Nhà ,
Dưới trên một sách gom bà cùng con .
Đem chia vàng bạc cất dồn ,
Ăn sao cho hết , biết còn hôm mai …?…!

Của bất lương , an bài trời đã ,
Chạy đằng nào , cặn bã lưu manh ?
Trên cao chứng cớ rọt rành ,
Luân hồi qủa báo để dành , sao đây .?

Dù tác oai tự bày luật cướp ,
Không được gì nối bước trả oan .
Hồn thiêng kêu réo sắp hàng ,
Âm ty địa ngục sẵn sàng phanh thây .

Bốn triệu thằng chất đầy tội ác ,
Luật thừa trừ phân phát công minh .
Sinh sinh , diệt diệt tự trình,
Để rồi sẽ rõ thân mình tả tơi …?

Cách đó đây chuyện đời ngó thấy ,
Giờ trả vay bọn quấy công an ?
Xe tông chết thảm đầy đàng ,
Vui mừng biết mấy đồn vang xóm phường …

Cười hả hê tứ phương chờ đợi ,
Trọng cuồng hồ khấp khởi lo âu ?
Ác lai ác báo đáo đầu ,
Giết người cướp của đào sâu hận thù …

Sanjose , California Ngày 29 tháng 7 năm 2017