TÌNH LƯỢM

 

Ai bỏ tình yêu lạc cuối vườn,
Tôi mừng ôm lấy quyện yêu thương.
Lá khều chân muốn cùng chia xót,
Gió vuốt môi thèm chung sẻ hương.
Mây cuộn trắng đơ dường lối mất,
Nắng lòe rừng rực tợ tình vương.
Tình ai bỏ lạc nên tôi nhận,
Giữ kín khêu tim đậm rõ tường.
HỒ NGUYỄN (23-11-16)

 

Trở về >>> Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1

Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)    *     HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)