*186 / CHÁN SỰ ĐỜI

Cát bụi về đâu chân trời mới ,
Lộng giả thành chân một kiếp người .?
Ân oán bon chen nào bươi xới ,
Cõi trần ai mấy kẻ thảnh thơi …?

Lòng tham chiếm trọn cả niềm tin ,
Mượn tiếng nhờ tên như trốn tìm .
Bôi mặt láo liên đời muôn ngã ,
Vũ trụ nhuốm đầy những đảo điên …?

” Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy ” ,
Có ai đến được tận cùng chưa …?
Tức tưởi lìa đời không nhắm mắt ,
Níu kéo làm gì vướng cay chua ..?

Bịn rịn chi chi cái kiếp trần ,
Giả giả chân chân mãi lần khân …!
Ngàn đời bất tận không qua khỏi ,
Bậc trí than ôi cũng ngậm hờn …!

Những cuộc bể dâu thường thường thấy ,
Lạ gì đâu cái cảnh bi ai ?
Tội lỗi tha hồ mau có của ,
Nhân đức ai nấy đói mồng tơi …?…!

Nhân thế anh em đầy mâu thuẫn ,
Được lòng thì tốt nghịch lòng đau ?
Danh lợi tranh nhau vòng lẫn quẫn …
Gà cùng một mẹ hoài đá nhau …!

Yêu thương non núi cứ vẫn trèo ,
Tài danh chưa thấy mãi cuốn theo …
Lợi lộc về tay rồi mới biết ,
Đời sao chán quá hỡi tình ơi …!…?

Antioch , California Tháng 5 năm 2009