*369 / NỖI LÒNG XA VẮNG

Đàn vịt tung tăng quanh mặt hồ ,
Bóng trăng ròi rọi nước nhấp nhô .
Oệnh oạng kêu vang trên bờ vắng ,
Quyên buồn lẻ bạn sầu thân cô …!

Quê hương vời vợi biệt mù tăm ,
Mẹ già trông ngóng mộng đêm nằm .
Vợ con nheo nhóc buồn cách vắng ,
Thương chồng trông đợi lệ tuôn thầm .!

Đau đớn lòng em hỡi anh thương ,
Cho tròn bổn phận với gia nương .
Nuôi nấng con thơ ai biền biệt ,
Điêu đứng thân côi nỗi đoạn trường …!

Xa mặt cách lòng có phải không ,
Ở sao cho trọn nghĩa vuông tròn .
Xin đừng phụ bạc đời heo hút ,
Em vẫn thương anh một tấm chồng …

Đa tình bay bướm tự cõi lòng ,
Bao nhiêu người đẹp muốn chờ mong .
Đừng để tủi hờn mà chua chát ,
Tình thương qúy mến mãi mặn nồng .

Mười năm âu yếm thật đậm sâu ,
Mười năm cách trở em u sầu .
Bao lâu nữa được gần hơi ấm ,
Mộng ước cùng anh bước qua cầu …

Vợ hiền tưởng nhớ thương yêu …
Antioch California Ngày 05 tháng 4 năm 1987