Xa Rồi Việt Nam

Xa Rồi Việt Nam

Published on Mar 2, 2014

Niềm thương nhớ quê hương và những người thân yêu của người tị nạn Việt Nam đang phải sống kiếp lưu vong nơi quê người.

snapshotxrvn

Nghe thêm ….Nhạc LHN & CGQ

HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s