*410 / ĐỊNH NGHĨA YÊU ĐƯƠNG

Yêu là gì em cần muốn biết ,
Hồn treo thơ thẩn giữa đêm thâu .?
Thấy người ta bên nhau tha thiết ,
Lòng em man mác những buồn rầu …!

Có phải yêu là để u sầu ,
Nức nỡ vì ai mối tình sâu !…?
Nhỏ lệ dâng trào khi xa vắng ,
Giận hờn trông ngóng ruột gan đau .

Lo lắng người yêu không ngó đến ,
Nỗi lòng cô quạnh biết bao nhiêu !
Chôn chặc trong tim tình quý mến ,
Ngơ ngẩn nhìn mây những buổi chiều …

Yêu đương say đắm mộng mơ nhiều ,
Suy nghĩ để rồi lắm đảo điên .
Tơ tình trói buộc ôi thê thiết ,
Đeo đẳng trong người thấy chẳng yên .

Yêu là thế sao em chẳng biết ,
Làm cho lạc lối giữa hồn mê .
Thực mơ hai con đường cách biệt ,
Hồn bay theo gió mộng đêm về …!

California USA Tháng 02 năm 2003