HÈ VỀ

Rộn ràng hè về vang tiếng kêu ,
Ve sầu mong nhớ bóng người yêu ?
Thương mình bạc phước ai đành bỏ ,
Oán hận tình đời mối thương đau .

Bão nổi đời em đang cuộn sóng ,
Hồn anh lạnh giá giữa đêm thâu .
Mùa hè đỏ ối màu hoa phượng ,
Chan chứa lòng đau dưới vực sâu …

Antioch , California Tháng 6 năm 1988