Ôi ! Mother’s day!

 

Ếch-ếch-Ai già bá-rít băng

Bu nhà bu lét-trít bu xăng

Gà què tính toán chưa lô-ríc

Nợ phủ đầy đầu có biết chăng?

Chán ngấy già nay vô tích sự

Càm ràm bà thẩm vấn lăng xăng

Nên huynh sợ lắm ngày vợ “Mẹ”

Bà ấy tra tiền khám xét băng!

*Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành