Đảng Cộng Sản Việt Nam trở mặt với người Việt Nam ?

           Đảng Cộng Sản Việt Nam là Thái Thú của Tàu Công?

Dưới đây là những bằng chứng  Đảng Cộng Sản Việt Nam tàn ác với những người dân Việt Nam yêu nước. Họ không có vũ khí trong tay, họ chỉ muốn bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa khi nhìn thấy nước đang bị nhiễm độc hại vì những chất độc đang bị những người chủ nhân Trung Hoa làm ăn sinh sống trên quê hương Việt Nam. Người Trung Hoa họ đang xem thường sinh mạng của người Việt Nam. Họ không tôn trọng luật pháp Việt Nam. Họ đã gây ra một thảm cảnh để tiêu diệt dân tộc Việt Nam.

Trước một tình thế vô cùng đen tối của đất nước do Trung Quốc, trước sự sống còn của dân tộc, người dân chỉ muốn hỏi:

Tại sao Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam vẫn mãi im lặng?

Tại sao dân tộc Việt Nam biểu tình để bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa lại ngang nhiên ra lệnh cho Công An và Bộ Đội, và một cách bẩn thiểu lại giả dạng làm thường dân, bắt bớ, đánh người người một cách dã man cho dù người đó là phụ nữ có em bé.

Đây là những bằng chứng cụ thể mà Cộng Sản Việt Nam cay trị bằng bạo lực, ức hiếp dân tộc Việt Nam để dâng nước cho Tàu Cộng:

1

https://www.youtube.com/watch?v=NSR7KTaiGOw

Nạn nhân của công an CSVN

https://www.youtube.com/watch?v=3u24-04gHls

https://www.youtube.com/watch?v=HJ_oDqjo50Y

https://www.youtube.com/watch?v=WGVPFiYcUR4

2

Ngồi im lặng tọa kháng vẫn bị bắt và bị đánh như trường hợp của anh Lầu Nhật Phong như trong  video dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=al0cLkAb8nQ

https://www.youtube.com/watch?v=ajdgXl9irHY

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&shva=1#inbox/154bc9cb746b3b77?projector=1

3

Chúng bây thật đã trở thành là những con chó sói, chúng bây đã trở thành những con thú mất cả tính người.

Nói  với  Tổng Bí Thư  Nguyễn Phú Trọng và toàn Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Chúng bây quả là hèn với giặc Tàu Cộng và ác với toàn dân Việt Nam . Chúng bây là bọn phản quốc không hơn không kém.

Vì vậy:

Dân tộc Việt Nam cương quyết bảo tồn đất nước và quyết không để những kẻ phản quốc tồn tại.

Nhân dân Việt Nam là thế lực thù địch của Đảng Cộng Sản Việt Nam

LLV