*357 / LẠC BƯỚC TÌNH

Lạc bước tình đôi đường tiễn biệt ,
Bởi cung đàn lỗi nhịp phân ly ?
Xa nhau cách trở chẳng vì ,
Mà do định kiến khắc ghi trong lòng ?

Khi mới quen mơ mòng vội vã ,
Chưa rành đường ngõ lạ chân đi …
Vướng dây vấp té khó thì ,
Lỡ đà quá trớn còn gì trối trăn  ?

Thanh niên tỏ vẻ hung hăng ,
Nghe theo dục vọng đôi đàng say sưa .
Cha la mẹ cấm chẳng vừa ,
Thiên Lôi búa bổ cũng chưa thấm đầu ?

Chuyện xấu xa ai đâu có dạy ,
Dù to đầu xúi quẩy học nhanh ?
Khóc than nhẹ dạ dỗ dành ,
Đi vào vũng tối không rành lối ra ?

Buồn cho số phận xót xa ,
Người yêu phụ bạc thật là khổ ghê ?
Đêm hôm gió thổi bốn bề ,
Lăn lóc nức nỡ não nề thân em !

Heo hắt bên thềm thêm nỗi nhớ ,
Tối âm u than thở côn trùng !
Sau mương đôm đốm chập chùng ,
Nghe sao ớn lạnh không chừng bóng ma …?

Phòng không trống vắng thật là ,
Chàng đâu sợ lắm chớp loà ngoài kia ?
Sao anh nỡ bỏ chia lìa ,
Để em thân gái canh khuya một mình …!

Antioch , California Ngày 16 tháng 6 năm 2016