“AI BÁN NƯỚC HẠI DÂN VÀ BÁN NƯỚC HẠI DÂN LÀ NHỮNG GÌ”

 

Bài giảng của LM GioAn Nguyễn Ngọc Nam Phong, dòng Chúa Cứu Thế

Chỉ mất khoảng 10 phút thôi. Mời nghe bài giảng của linh mục vào ngày
Chủ Nhật 31/7/2016 ngay giữa lòng Hà Nội.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/EdgAxYR0KV8?REL=0