185 / TÌNH THU

Thu về tiết lạnh gió miên man ,
Rặng liễu đu đưa sóng nhịp nhàng .
Ơ hơ buồn rơi tóc buông rũ ,
Hoa tàn héo úa mộng lìa tan …!

Lá vàng lũ lượt rớt khỏi cành ,
Bầu trời trơ trọi vắng buồn tanh .
Cành khô chơi vơi đời băng giá ,
Hao gầy xương xẩu rọi qua mành .

Này đây trăng treo soi bóng tỏ ,
Trùng khơi mù thẳm khói sương mờ .
Hơi lạnh tràn trề qua hơi thở ,
Sầu đông trăn trở ở trên bờ …!

Bóng ai thẩn thờ bên bến vắng ,
Đò chiều thầm lặng đợi khách sang .
Mây trồi bồng bềnh đôi cánh mỏi ,
Cánh nhạn tung bay tận cuối ngàn .

Ngóng chờ cây đa nhìn rũ rượi ,
Mơ hồ thương nhớ bóng người xưa !
Con sông buông xuôi lòng tức tưởi ,
Thả dòng con nước dưới cơn mưa …?

Tình thu tan tác hoa rụng rơi ,
Phất phơ trong gió ngó rối bời ?
Bướm rầu khóc ai tình hoa chết ,
Nỗi buồn sâu lắng một mình côi …!

Antioch , California Ngày 28 tháng 6 năm 2016