NGHẸN NGÀO

oofgyscx29b

Vĩnh biệt người đi ruột quặn đau ,
Mây mù giăng lối phủ ngập đầu .
Quay mặt vẫy nhìn màn lệ ứa ,
Chim đà lẻ bạn biết về đâu …?

Dáo đắc lê thê tìm con dại ,
Trông nhìn ngơ ngẩn quá nghẹn ngào …!
Cha mẹ nghe tin lo hớt hải ,
Đứt ruột theo ai lệ tuôn trào .?

Đêm khuya gà gáy suốt canh thâu ,
Buồn lo thân tủi phận má đào .
Yêu thương mười năm trời ấp ủ ,
Đành phải ra đi sống dãi dầu …

Mây rầu tức tưởi trào u ám ,
Buồn riêng một cõi ngọn gió đưa .
Nỗi lòng bơ vơ buồn thể thảm ,
Trời cao nức nở đổ cơn mưa …!

Từ hôm cách biệt lá xa cành ,
Mộng đẹp ngày xưa vẫn vây quanh .
Hiện về trong mơ hằng đêm ngủ ,
Ôm lòng nhỏ lệ hỡi trời xanh !

Đằng đẵng phương nao đời vắng bóng ,
Cặm cụi bên mành cảnh cô đơn .
Có còn tìm nhau tàn canh mộng ,
Nào lúc âu yếm lẫn giận hờn …

Antioch , California Ngày 21 tháng 9 năm 1985

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s