*595 / XÓT THƯƠNG THÂN YẾU TAY MỀM , DAN ĐÀY CHỊU TRẬN NỖI NIỀM ĐẮNG CAY . . .!

( Gởi tặng em Trần Thị Nga trong ngục tù cọng phỉ )

Trần Thị Nga hình hài nhỏ bé ,
Lỡ nằm trong cơ chế độc tài .
Lớn lên giữa cảnh trần ai ,
Cường quyền ác bá thuộc loài ác ôn …!

Bọn lâu la suy tôn lãnh tụ ,
Lũ cốt dòi trọng lú hôi tanh .
Bí thư trưởng đảng giật giành ,
Lo bề cơm cháo lộng hành tham ô .

Chúng dã man tội đồ độc ác ,
Sai chó lùm cướp đoạt đất đai .
Cháu con xưng bá trong ngoài ,
Thâu quyền tóm hết gia tài Quốc Gia .

Đất Hà Nam muôn nhà một ý ,
Chống bạo quyền chính khí xông pha .
Nga em đối phó gian tà ,
Cùng lòng bảo vệ sơn hà nát tan …

Bầy côn an hung tàn khát máu ,
Chẳng ngán gì chó đói háu ăn .
Bắt đi tra khảo giam cầm ,
Uất lòng dân tộc khơi mầm đấu tranh .

Hỡi quân dân đồng thanh hưởng ứng ,
Cứu giống nòi đứng trước nguy vong .
Cọng quân bán nước thông đồng ,
Với thằng tàu chệt ước mong lấy tiền .

Rồi mai đây nối liền Phủ Lý ,(&)
Dân ba miền quyết chí noi gương .
Hà Nam có gái can trường ,
Trần Nga chính thị tang thương mặc dầu ?

Chốn tù đày đầu trâu mặt khỉ ,
Nó tung hoành vạn kỷ khôn quên .
Xót thương thân gái yếu mềm ,
Khổ thay chịu trận nỗi niềm đắng cay .!

Vui lên em , tỏ bày cả nước ,
Có bề gì bạc phước chúng thôi .
Chém cha thổ phỉ tôi đòi ,
Lòn trôn thằng tập cọng nòi vô ơn …

Những vong linh oan hồn khắp nước ,
Sẽ mãn lòng diệt được trọng nô .
Nhân dân tẩy sạch cuồng hồ ,
Tự do thể chế cơ đồ đắp xây …

(&)Phủ Lý : Thành phố nơi ở của em Trần Thị Nga

Sanjose , California Ngày 25 tháng 7 năm 2017