Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

Đọc thêm >>> TẠ PHONG TẦN ĐƯỢC TRAO GIẢI HUMAN RIGHTS HERO 2016 !!!
TƯỜNG THUẬT LỄ TRAO GIẢI HUMAN RIGHTS HERO 2016

Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

Kỳ 159 – Kỳ 158 – Kỳ 157 – Kỳ 156

Kỳ 155 – Kỳ 154 Kỳ 153 – Kỳ 152 – Kỳ 151

Kỳ 150 – Kỳ 149 – Kỳ 148 – Kỳ 147 – Kỳ 146

Kỳ 145 – Kỳ 144 – Kỳ 143 – Kỳ 142 – Kỳ 141

– Kỳ 140 – Kỳ 139Kỳ 138 – Kỳ 137 – Kỳ 136

Kỳ 135 – Kỳ 134 – Kỳ 133 – Kỳ 132 – Kỳ 131

Kỳ 130 – Kỳ 129 – Kỳ 128 – Kỳ 127Kỳ 126

– Kỳ 125 – Kỳ 124 – Kỳ 123 – Kỳ 122 – Kỳ 121

Kỳ 120 – Kỳ 119 – Kỳ 118 – Kỳ 117Kỳ 116

– Kỳ 115 – Kỳ 114 – Kỳ 113 – Kỳ 112Kỳ 111

– Kỳ 110 – Kỳ 109 – Kỳ 108 – Kỳ 107Kỳ 106

Kỳ 105Kỳ 104Kỳ 103Kỳ 102Kỳ 101

Kỳ 100Kỳ 099Kỳ 098Kỳ 097Kỳ 096

Kỳ 095Kỳ 094Kỳ 093 Kỳ 092Kỳ 091

Kỳ 090Kỳ 089Kỳ 088Kỳ 087Kỳ 086

Kỳ 085Kỳ 084Kỳ 083Kỳ 082Kỳ 081

Kỳ 080Kỳ 079Kỳ 078Kỳ 077Kỳ 076

Kỳ 075Kỳ 074Kỳ 073Kỳ 072  – Kỳ 071

Kỳ 070Kỳ 069Kỳ 068Kỳ 067Kỳ 066

Kỳ 065Kỳ 064Kỳ 063 –  Kỳ 062Kỳ 061

Kỳ 060Kỳ 059Kỳ 058Kỳ 057Kỳ 056

Kỳ 055Kỳ 054Kỳ 053 –  Kỳ 052  – Kỳ 051

Kỳ 050Kỳ 049Kỳ 048Kỳ 047Kỳ 046 

Kỳ 045Kỳ 044Kỳ 043 – Kỳ 042Kỳ 041 

Kỳ 040Kỳ 039Kỳ 038Kỳ 037Kỳ 036 

Kỳ 035Kỳ 034Kỳ 033Kỳ 032 – Kỳ 031 

Kỳ 030Kỳ 029Kỳ 028Kỳ 027Kỳ 026

Kỳ 025Kỳ 024 – Kỳ 023Kỳ 022 – Kỳ 021

Kỳ 020Kỳ 019Kỳ 018  – Kỳ 017Kỳ 016

Kỳ 015Kỳ 014Kỳ 013  – Kỳ 012  – Kỳ 011

Kỳ 010Kỳ 009Kỳ 008Kỳ 007Kỳ 006

Kỳ 005Kỳ 004Kỳ 003Kỳ 002 Kỳ 001

Tạ-Phong-Tần

vietnam-ta-phongtan-blogger-cong-ly-su-that

Công-An Đại-Úy Tạ-phong-Tần.
Bỏ Đảng, quay đầu đứng phía dân.
Lên tiếng bài Tàu ra tội phạm.
Xuống đường giữ đảo hóa tù nhân.
Xà-lim vững chí kình quân giặc .
Ngục thất đau lòng khóc mẫu thân.
Khi đã nhận chân phường bán nước.
Chính tà hai nẻo quyết minh phân.
Lê Hữu Nghĩa

Đại úy Công An VC

689344de-0aae-4f7d-b978-ed895bcfba4e_tv_mw1024_mh1024_s IMG_3724

 

 

 

 

 

****** Tù nhân Tạ Phong Tần ==> Một người tự do tại USA******

phuonghoang-traitimlua6a-danlambao


HOME

Xem thêm :
Tạ Phong Tần đến Mỹ ngày 19 tháng 6 năm 2015 vnatv 57.3

 HOME 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s