*413 / CHUNG MỘNG CÁCH BIỆT ĐỜI

Cái thuở yêu nhau thật đậm đà ,
Mối tình tha thiết đã bay xa !
Nghĩa cũ bao la dù cách trở ,
Đất rộng sông dài mộng tình ta …

Bầu trời bàng bạc dưới vần mây ,
Người đi kẻ ở chuyện ai bày ?
Thẩn thơ cô phòng một hình bóng ,
Ngoài kia biền biệt nhạn tung bay …

Biển khơi chấp cánh đời bôn ba ,
Đành chi cách trở khổ chăng là …
Cay đắng cho em tình đôi ngã ,
Có còn thương nhớ kẻ đường xa ?

Trùng trùng ngoài đó hỡi chim ơi ,
Riêng em đau đớn biết kêu trời .!
Gối chiếc giường đơn đêm thao thức ,
Ôm lòng nức nỡ mình đơn côi …!

Tình yêu ngang trái lệ tuôn rơi ,
Trong vòng tay ấm quá xa vời .
Mến thương xin chàng sang kiếp khác ,
Âu là chung mộng chỉ thế thôi …!

California USA Tháng 7 năm 2003