Một Góc Trời

Xao xuyến tâm tư đã mấy hồi
Bao ngày tha thiết nhớ thương ơi
Áo xưa e ấp còn ngây ngất
Tóc cũ đong đưa vẫn tuyệt vời
Trọn kiếp tương tư tràn cõi mộng
Một giây gặp gỡ ngát hương đời
Rồi mai xứ lạnh tình băng giá
Hồn gởi riêng ai một góc trời .
CCR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s